مطالب روانشناسی

حذفیات امتحانات نهایی

image
آموزه های روانشناسی - 1400/01/16

حذفیات امتحانات نهایی

حذفیات امتحانات نهایی پایه دوازدهم سال تحصیلی ١٣٩٩ - ١۴۰۰فقط مربوط به امتحانات نهایی است. هنوز هیچگونه حذفیاتی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور برای کنکور سراسری اعلام نشده است.  

حذفیات امتحانات نهایی

حذفیات امتحانات نهایی پایه دوازدهم سال تحصیلی ١٣٩٩ - ١۴۰۰

حذفیات امتحانات نهایی پایه دوازدهم سال تحصیلی ١٣٩٩ - ١۴۰۰فقط مربوط به امتحانات نهایی است. هنوز هیچگونه حذفیاتی از سوی سازمان سنجش آموزش کشور برای کنکور سراسری اعلام نشده است.  

  • ادبیات فارسی

گنج حکمت ، روان خوانی و شعرخوانی

  • عربی 

ساختار زبان ( قواعد ) ، کنزالحکمه / نورالسماء /البحث العلمی ( پژوهش )
بخش اجباری : معجم ، تمرینات واژگان ، حوار

دین و زندگی، زبان انگلیسی، ریاضیات تجربی، هندسه، گسسته، حسابان شامل حذفیات نمی باشند.

 

حذفیات امتحانات نهایی پایه دوازدهم سال تحصیلی ١٣٩٩ - ١۴۰۰ برای دروس اختصاصی

  • زیست شناسی

فصل ۱ :
از تلاش برای کشف ساختار مولکولی دنا تا سر مدل مولکولی دنا
از سطوح ساختاری پروتئین ها تا سر نقش پروتئین ها
از عملکرد اختصاصی آنزیم ها تا پایان فصل

فصل ۲ :
از تغییرات رنای پیک تا پایان گفتار ١
از محل پروتئین سازی و سرنوشت آن ها تا پایان گفتار ٢

فصل ۳ :
از مهار بیماری های ژنتیک تا پایان فصل

فصل ۴ :
از ابتدای گفتار ٣ تا سر گونه زایی

فصل ۵ :
از تنظیم تنفس یاخته ای : تولیدی اقتصادی تا آخر گفتار ٢
سلامت بدن : پاداکسنده ها تا پایان فصل

فصل ۶ :
از اثر محیط بر فتوسنتز تا آخر گفتار ٢
از جاندارن فتوسنتز کننده دیگر تا آخر فصل

فصل ۷ :
از مهندسی بافت تا آخر گفتار ٢

فصل ۸ :
از زندگی گروهی تا پایان فصل

  • شیمی

فصل ۱ :
از آغاز فصل تا صفحه ۵
در جستجوی پاک کننده های جدید
پیوند با صنعت و پاک کننده های خورنده
از صفحه ٣١ تا پایان فصل ( تمرینات دوره ای )

فصل ۲ :
از آغاز فصل تا صحفه ٣٩
پیوند با زندگی صفحه ۴۹ و ۵۲
پیوند با صنعت صفحه ۵۸ تا پایان فصل (آبکاری و فرآیند هال ، تمرین های دوره ای )

فصل ۳ :
از آغاز فصل تا صفحه ۶۷
سازه های یخی ساده و زودگداز تا صفحه ٧٣
پیوند با زندگی صفحه ٨٣
از باهم بیندیشیم صفحه ٨٢ تا پایان فصل ( رنگ ، مدل دریای الکترونی ، تیتانیم ، تمرین های دوره ای )

فصل ۴ :
انرژی فعال سازی تا صفحه ١٠٠                                                                                                                                                                                                                                                        آمونیاک و بهره وری در کشاورزی تا صفحه ١٠٨
گروه عاملی کلید سنتزها تا صفحه ١١۶

حذفیات امتحانات نهایی پایه دوازدهم سال تحصیلی ١٣٩٩ - ١۴۰۰
  • فیزیک 

فصل ۱ :
رشته تجربی = حرکت با شتاب ثابت
رشته ریاضی = سقوط آزاد

فصل ۲ :
رشته تجربی = تکانه + قانون دوم نیوتن + نیروی گرانشی
رشته ریاضی = تکانه + قانون دوم نیوتنk

فصل ۳ :
رشته تجربی = از ادراک شنوایی در صفحه ٧٣ تا سر بخش بازتاب موج + سراب + پاشندگی نور از فصل ٣
رشته ریاضی = از ادراک شنوایی در صفحه ٨١ تا پایان فصل ٣

فصل ۴ :
رشته تجربی = لیزر به همراه تمرینات مرتبط با این مباحث در پایان هر فصل
رشته ریاضی = سراب + پاشندگی نور + از موج ایستاده و تشدید در لوله های صوتی تا پایان فصل

فصل ۵ ( رشته ریاضی ) :
لیزر و پرسش های مرتبط با آن در پایان فصل

فصل ۶ ( رشته ریاضی ):
شکاف و همجوشی و پرسش های مربوط به آن در آخر فصل

بازگشت به سایت

دسترسی به کانال مرکز

دسترسی به پیج اینستاگرام مرکز

سایت سامانه مشاوره تلفنی مرکز مشاوره فرحبخش

 

دیدگاه ها

بیان دیدگاه

Captcha

متخصصان ما
image
فاطمه تبریزی مدرک فوق لیسانس
image
دکتر آمنه حاجی کرم مدرک دکترا و بالاتر
image
میرمجید سعیدی مدرک دکترا و بالاتر
image
بهناز عطاری مدرک دکترا و بالاتر
image
علی بهشتی مدرک فوق لیسانس

hidden

©1398 - ساخته شده با ♡ و مقدار زیادی ☕ | طراحی و توسعه توسط پارس فرتاک