مطالب روانشناسی

هیجان منفی/ خشم: قسمت دوم

image
آموزه های روانشناسی - 1399/12/25

هیجان منفی/ خشم: قسمت دوم

در قسمت اول به تعریف خشم و راه های کنترل آن پرداختیم. در این بخش هیجان منفی خشم را از لحاظ هیجان منفی طبیعی و غیر طبیعی و نحوه برخورد با آن مطرح می کنیم.

هیجان منفی/ خشم: قسمت دوم

هیجان منفی/ خشم: قسمت دوم

در قسمت اول به تعریف خشم و راه های کنترل آن پرداختیم. در این بخش هیجان منفی خشم را از لحاظ هیجان منفی طبیعی و غیر طبیعی و نحوه برخورد با آن مطرح می کنیم.

روش هایی که افراد برای ابراز هیجان احساس شده به کار می گیرند چه هستند؟

از بین این روش ها مناسب ترین آن کدام ها هستند؟

قسمت اول خشم و کنترل خشم همراه با ویدئوی آموزشی را ا اینجا ببینید.

هیجان منفی:

الف) خشم طبیعی

تهدید واقعی علیه فرد وجود دارد، میزان خشم با شدت تهدید تناسب دارد، فرد هیجان منفی خشم را با کمترین آسیب ابراز می کند.

 ب) خشم غیر طبیعی

دلیل غیر منطقی برای خشمگین شدن، خشم متناسب با موقعیت نیست، فرد جهت ابراز آن اقدام نامناسب دارد.

مراحل ابراز خشم

1.رنجش: فرد احساس رنجش خاطر دارد.

2.ناکامی: فرد احساس ناکامی در رسیدن به خواسته خود را تجربه می کند.

3.خشم: فرد احساس خشم را تجربه می کند.

4.خشونت: بروز دادن هیجان منفی خشم به شکل خشونت و پرخاشگری.

هیجان منفی: راه های رویایی با خشم

سرکوبی

سعی در فراموشی و در خود ریختن خشم.

جا به جایی

انتقال خشم به فرد یا مواد دیگر.

مثلا فرد از مدیر خود عصبانی است و سر خانواده داد می زند یا اشیا را پرت می کند.

کنترل

سعی در کنترل خشم از طرف فرد.

فرونشانی

تجربه خشم و در عین حال سعی در فرونشاندن خشم به صورت هشیارانه.

گریستن

گریه کردن به جای تخلیه هیجانی و کلامی خشم.

واکنش افراطی

واکنش بیش از حد به موقعیت و فردی که موجب عصبانیت شده.

این واکنش متناسب با موقعیت نیست.

پاسخ انفعالی

عدم بروز هیجانات منفی خود به صورت مستقیم و به جای آن روی آوردن به غیبت، تخریب اموال فرد، تحریک و عصبانی کردن فد مقابل و...

عکس العمل افراد در مواجهه با هیجان های منفی و موقعیت های خشم برانگیز

اول: برخورد منفعلانه

فو خوردن و سرکوب خشم که موجب صدمات جسمی و روحی در آینده می شود.

دوم: برخورد پرخاشگرانه

به دنبال تجربه هیجان منفی خشمگین می شوند و سر دیگران خالی می کنند. این عمل موجب آسیب به دیگان می شود.

سوم: برخورد غیر مستیم

با کله شقی کردن و زیرآب زدن و... خشم را بیان می کنند.

چهارم: برخورد قاطعانه

این روش مناسب ترین شیوه برخورد و مواجهه با هیجان تجربه شده است.

فرد خشم خود را شناخته، پذیرفته و با مدیریت و هدایت در جهت مثبت این انرژی هیجان منفی در جهت مثبت از آن سود می برد.

افاد قاطع بدون ترس و خشمگین شدن در مورد ناراحتی خود و علت خشم با طرف مقابل گفتگو می کنند.

مرکز مشاوره فرح بخش توسط مشاورین و روانشناسان مجرب در زمینه رواندرمانی فردی و گروهی و سازمانی آماده ارائه خدمات در این زمینه ها می باشد.

بازگشت به سایت

دسترسی به کانال مرکز

دسترسی به پیج اینستاگرام مرکز

سایت سامانه مشاوره تلفنی مرکز مشاوره فرحبخش

 

دیدگاه ها

بیان دیدگاه

Captcha

متخصصان ما
image
فاطمه تبریزی مدرک فوق لیسانس
image
دکتر آمنه حاجی کرم مدرک دکترا و بالاتر
image
میرمجید سعیدی مدرک دکترا و بالاتر
image
بهناز عطاری مدرک دکترا و بالاتر
image
علی بهشتی مدرک فوق لیسانس

hidden

©1398 - ساخته شده با ♡ و مقدار زیادی ☕ | طراحی و توسعه توسط پارس فرتاک