مطالب روانشناسی

هوش هیجانی

image
آموزه های روانشناسی - 1399/12/16

هوش هیجانی

هوش هیجانی توان شناخت و درک احساسات و هدایت آن ها به روشی سودمند است. شناخت و درک احساسات خود و دیگران. مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره فرح بخش

هوش هیجانی

هوش هیجانی (EQ)

هوش هیجانی ظرفیت و توان شناخت و درک احساسات برای استفاده در جهت سودمند تعریف می شود.

به نظر گلمـن هـوش هيجـانی شـامل عناصر دروني و بيروني است.

عناصر درونـي شـامل:

ميـزان خودآگـاهي، خودانگـاره، احسـاس اسـتقلال و ظرفيت خود شـكوفايي و قاطعيـت

عناصـر بيروني شامل:

روابط بين فـردي، سـهولت در همـدلي و احساس مسئوليت

هوش هيجـاني

همچنین شامل ظرفيت فرد براي قبول واقعيـت هـا، انعطـاف پـذيري، توانايي حل مشكلات هيجاني، توانايي مقابله با اسـترس و تكانه ها می باشد.

گفته آوريــل در ســال 2000 در مورد هــوش هيجاني:

هـوش هيجـاني از جمله تحولات جدید در زمينه رابطه بین تفكـر و هيجـان به اندازه هوش عمومي در پـيش بينـي

موفقيـت تحصيلي و شغلي، اهمیت دارد.

عوامل موثر در زمینه هوش هیجانی

بصیرت (دانستن) و عمل (انجام دادن) هر دو از اهمیت برخوردار هستند.

بنابراین دانستن و انجام دادن بدون وجود یک دیگر کفایت نمی کنند.

الگوی هوش هیجانی طبق دیدگاه هوش هیجانی و تنوع

1- درون نگری مثبت، شامل مهارت های:

آگاهی در مورد اینکه چه چیزی شما را بر می انگیزد و موجب تغییر رفتارتان می شود.

خود را همینطور که هستید بپذیرید.

از نقاط ضعف و قوت خود آگاه باشید.

2- اداره ی خود، شامل مهارت های:

در موقع تصمیم گیری بین دو چیز صحیح یا به طور کل انتخاب بین دو چیز، ابهامات را بشناسید.

در امر تغییر کردن استاد خود باشید.

باخودتان گفت و گو کنید (اندیشیدن).

3- دانش میان فرهنگی، شامل مهارت های:

چراهای فرهنگ نهفته در پس رفتارها را درک کنید (هنجارهای گوشه و کنار جهان).

جوانب هنجارهای فرهنگی را در نظر بگیرید (قضاوت نکردن در مورد هنجارهای جز هنجار خودتان)

دانسته ها و مهارت همدلی خود را با دیگران مخصوصا در مورد تفاوت ها افزایش دهید.

4- معماری اجتماعی، شامل مهارت های:

مانند یک مفسر فرهنگی عمل کنید (دید جدید در نگاه به چشم اندازهای وسیع).

با دیگران ارتباط موثر برقرار کنید.

مشکلات و پیچیدگی ها را با روش های مختلف حل کنید.

محیطی سرشار از همکاری و تحسین با دیگران ایجاد کنید.

مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره فرح بخش

بازگشت به سایت

دسترسی به کانال مرکز

دسترسی به پیج اینستاگرام مرکز

سایت سامانه مشاوره تلفنی مرکز مشاوره فرحبخش

 

دیدگاه ها

بیان دیدگاه

Captcha

متخصصان ما
image
فاطمه تبریزی مدرک فوق لیسانس
image
دکتر آمنه حاجی کرم مدرک دکترا و بالاتر
image
میرمجید سعیدی مدرک دکترا و بالاتر
image
بهناز عطاری مدرک دکترا و بالاتر
image
علی بهشتی مدرک فوق لیسانس

hidden

©1398 - ساخته شده با ♡ و مقدار زیادی ☕ | طراحی و توسعه توسط پارس فرتاک