مطالب روانشناسی

چرا من خانواده دارم

image
آموزه های روانشناسی - 1399/12/12

چرا من خانواده دارم

 .خانواده به وجود امده است تاعشق بی قید و شرط رابه ما بیاموزند.مامیتوانیم همکاران خود را ترک کنیم میتوانیم بادوستان خود قطع رابطه کنیم .اما موضوع خانواده چیز دیگری است.

چرا من خانواده دارم

خانواده من

چرامن خانواده دارم؟

من برای کسانی که واقعا من را می شناسند و به من تکیه می کنند(خانواده)چه معنا و مفهومی دارم؟

 خانواده به وجود امده است تاعشق بی قید و شرط رابه ما بیاموزند.مامیتوانیم همکاران خود را ترک کنیم میتوانیم بادوستان خود قطع رابطه کنیم

اما موضوع خانواده چیز دیگری است.

ما واعضای خانواده مان درهم امیخته ایم واینهاکسانی هستند که تمام زیروبم مارامی شناسند کسانی که بایددرهرشرایطی دوسشان بداریم.   

درخانواده است که ما یاد میگیریم دیگران راصرف نظر از شکل وقیافه وخدماتشان وصرفابه خاطرخودشان دوست بداریم.

دراینجاست که مادیگران رابه خاطرخودشان دوست بداریم.

دراین جاست که :

مادیگران رابه خاطردرونشان دوست می داریم.

درقصه(خرگوش مخملی)هم ظاهرا اسب نحیف سخن از عشق بی قید و شرط میگوید:

(مفهوم حقیقت این نیست که توچگونه ساخته شده ای مفهوم حقیقت ان چیزی است که برای تواتفاق می افتد.

وقتی بچه ای به توعشق می ورزند وحقیقتا به تو عشق می ورزند ان وقت است که توبه یک حقیقت تبدیل می شوی...وهمه ی این ها یک دفعه اتفاق نمی افتد.برای این گونه شدن به زمانی طولانی نیازاست.به همین خاطراست که این ((حقیقت)) برای همه ادم ها به وقوع نمی پیوندد.)

اساسا باگذشت زمان است که تو به حقیقت بدل می شوی.درست است که باگذشت زمان موهای خود را از دست می دهی

چشمهایت کم سو می شوند وضعیف و پیروپژمرده میگردی اما هیچ یکی ازاین ها واقعاکوچک ترین اهمیتی ندارد زیرا کسی که به حقیقت بدل شده است دیگر نمیتواند زشت باشد جز در برابر کسانی که نمی فهمند)

مطلب برگزیده شده از کتاب اخرین راز شاد زیستن

مولف:اندرو متیوس

مترجم:وحید افضلی راد

پیرو قلب خود باشید.

بازگشت به صفحه اصلی سایت

کانال اطلاع رسانی ودانلود فایل های تخصصی

لینک دسترسی به پیچ اینستاگرام مرکز

سایت سامانه مشاوره تلفنی مرکز مشاوره فرحبخش

دیدگاه ها

بیان دیدگاه

Captcha

متخصصان ما
image
فاطمه تبریزی مدرک فوق لیسانس
image
دکتر آمنه حاجی کرم مدرک دکترا و بالاتر
image
میرمجید سعیدی مدرک دکترا و بالاتر
image
بهناز عطاری مدرک دکترا و بالاتر
image
علی بهشتی مدرک فوق لیسانس

hidden

©1398 - ساخته شده با ♡ و مقدار زیادی ☕ | طراحی و توسعه توسط پارس فرتاک