متخصصان

جعفر ثمری صفا

جعفر ثمری صفا

جعفر ثمری صفا

مدرک دکترا و بالاتر رشته

خط پاسخگو 5066

تعرفه کارشناس دقیقه ای 2,400 توماندرباره من :

مشاوره ازدواج وجوانان و مشاوره تحصیلی، برنامه ریزی تحصیلی وانتخاب رشته

دیدگاه ها

بیان دیدگاه

Captcha

متخصصان ما
image
فاطمه تبریزی مدرک فوق لیسانس
image
دکتر آمنه حاجی کرم مدرک دکترا و بالاتر
image
میرمجید سعیدی مدرک دکترا و بالاتر
image
بهناز عطاری مدرک دکترا و بالاتر
image
علی بهشتی مدرک فوق لیسانس

hidden

©1398 - ساخته شده با ♡ و مقدار زیادی ☕ | طراحی و توسعه توسط پارس فرتاک